زنان پارسی زبان آلبرتا

جامعه ای پویا با هدف توانمندسازی زنان و خانواده هایشان 

زنان پارسی زبان آلبرتا

به پرسوآ خوش آمدید

پرسوآ جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا است. جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا در واقع سازمان غیرانتفاعی فعال و فراگیری است که با بکارگیری فرهنگ و ارزش های مشترک سعی دارد تا طیف وسیعی از منابع و خدمات در راستای توانمندسازی زنان فراهم نمایید. خدمات و منابع این سازمان در قالب دسترسی به منابع مفید و طرفداری از استحقاق حقوق زنان، زنان فارسی زبان آلبرتاست. زنان فارسی زبان آلبرتا بر این است تا دانش جمعی، مشارکت در جامعه، و دسترسی موثر به منابع کافی را گسترش دهد.

خدمات ما

پرسوآ جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا روش های مختلفی فراهم می آرود تا زنان و خانواده هایشان اعم از تازه واردان را توانمند سازد. ازاین روش ها می توان به اجرای طرح های اطلاع رسانی در جامعه، اجرای برنامه های متناسب با هدف، ارایه منابع و ابزارها، ارجاع اعضای جامعه به سازمان های همفکر جهت خدمات و پشتیبانی تخصصی، سازمان دهی ورک شاپ ها، رویداد ها، تسهیل دسترسی به منابع و پشتیبانی سلامت روان اشاره کرد. 

اسکان و سازگاری

اسکان و سازگاری با محیط جدید یک فرآیند چالش برانگیز برای تازه واردان بخصوص زنان و دختران است. پرسوآ میزبان منابع مفیدی است که به زنان تازه وارد و خانواده هایشان کمک می کند تا پروسه اسکان و سازگاری راحتری داشته باشند. پرسوآ همچنین با برگزاری ورک شاپ های متعدد بصورت آنلاین و حضوری اطلاعات وسیعی درباره دفاتر پشتیبانی مهاجرتی و منابع محلی در سرتاسر آلبرتا در اختیار زنان و دختران و خانواده هایشان قرار می دهد.

سلامت روان و تاب آوری

یکی از موضوعات رو به رشد سیاست بهداشت عمومی، سلامت روان زنان مهاجر است. به کمک برنامه ها و مشارکت داوطلب های پرسوآ شما می توانید با منابع مرتبط، ابزارها و روش های خود حمایتی آشنا شوید.

حق و حقوق زنان

پرسوآ، ارزش خانواده در ایجاد حمایت، تشویق، عشق و محبت، احترام و همدلی را به رسمیت می شناسد. در این باره، اعتقاد داریم یادگیری مهمترین حقوق شما یعنی حقوق زنان در کانادا و جامعه کانادایی، شما را قادر می سازد تا نقشی مثبت و سازنده در خانواده هایتان و جامعه هایتان ایفا کنید. پرسوآ، اطلاعات سازنده به زبان فارسی در زمینه قوانین و حقوق زنان در کانادا، خشونت خانوادگی، خشونت رابطه، حقوق و استانداردهای کارگران، قلدری و زورگویی، آزار و اذیت، امنیت اقتصادی، موانع محل کار، مراقبت و حمایت از کودکان ارائه می دهد.

مواردی که یاد خواهید گرفت

سیستم مدارس

منابع مرتبط به یادگیری زبان انگلیسی (ESL)

آمادگی اشتغال

حق و حقوق زنان در کانادا

پاسخگویی به جامعه افغان

پرسوآ، از مشارکت سازمان های اجتماعی جهت ارایه خدمات متناسب به خانواده های افغان استقبال می نمایید.

Afghans

پرسوآ در شبکه های اجتماعی

FA