اسکان و سازگاری

اسکان و سازگاری با محیط جدید یک فرآیند چالش برانگیز برای تازه واردان بخصوص زنان و دختران است. پرسوآ میزبان منابع مفیدی است که به زنان تازه وارد و خانواده هایشان کمک می کند تا پروسه اسکان و سازگاری راحتری داشته باشند. پرسوآ همچنین با برگزاری ورک شاپ های متعدد بصورت آنلاین و حضوری اطلاعات وسیعی درباره دفاتر پشتیبانی مهاجرتی و منابع محلی در سرتاسر آلبرتا در اختیار زنان و دختران و خانواده هایشان قرار می دهد.

Community Recourses and Information

Coming soon

PerSWA
FA